Продукти

 

 

 ТИШУ /Санитарно-хигиенна хартия/

Целулозно тишу марка "А"

- предназначение - тоалетна хартия, кухненски кърпи, салфетки, носни кърпи, кърпи за лице

- маса - 14,5-35 гр./м 2

- брой слоя - 1,2 ,3

- ширина на ролите - мин. 17 см., макс. 275 см.

- гилза - 76, 150 или 273 мм.

- диаметър - макс. 180 см.
        • за поп роли - макс. диаметър 120 см.

 

Рециклирано тишу марка "Б" над 72% белота
Рециклирано тишу марка "Б" над 55% белота

- предназначение - тоалетна хартия, кухненски кърпи, салфетки, кърпи за индустрията

- маса - 17-45 гр./м 2

- брой слоя - 1,2

- ширина на ролите - мин. 20 см., макс. 420 см.

- гилза - 76 мм.

- диаметър - макс. 120 см.

- цветове - натурално сиво, жълто, зелено, розово, синьо

Костенец ХХИ АД
гр. Костенец 2030
ул. "Съединение" 2

тел.: 07142/ 21 - 31
факс: 07142/ 23 - 11
kosthhi@hhi-bg.eu