Продукти

 

 

 

 

Машинно-гладки хартии

- предназначение - опаковки

– 100% целулоза

- маса - 18 - 70 гр./м 2


   
 • на роли

- ширина на ролите - мин. 25 см., макс. 420 см.

- гилза - 76 мм.

- диаметър - макс. 120 см.

 

Хартии за обвиване

– 100% рециклирани

- маса - 40 - 70 гр./м 2


    • на роли

- ширина на ролите - мин. 25 см., макс. 420 см.

- гилза - 76 мм.

- диаметър - макс. 120 см.

Костенец ХХИ АД
гр. Костенец 2030
ул. "Съединение" 2

тел.: 07142/ 21 - 31
факс: 07142/ 23 - 11
kosthhi@hhi-bg.eu