Продукти

 

 

 

 

 

Хартия тип Флутинг

- предназначение - хартия за производство на велпапе

- маса - 90 - 210 гр./м 2
   
 • на роли

- ширина на ролите - мин. 52 см., макс. 216 см.

- гилза - 76 мм., 100 мм.

- диаметър - макс. 120 см.

 

Флутинг бобини

- маса - 125 - 210 гр./м 2

- ширина на бобините - 7, 8, 10 см.

- гилза - 76 мм.

- диаметър - макс. 50 см.

Костенец ХХИ АД
гр. Костенец 2030
ул. "Съединение" 2

тел.: 07142/ 21 - 31
факс: 07142/ 23 - 11
kosthhi@hhi-bg.eu