За инвеститорите


2023 година:

Общо събрание на акционерите
 • pdfIconПротокол ОСА от 16.06.2023 г. (втора дата)
 • pdfIconПротокол ОСА от 01.06.2023 г. (без кворум)
 • pdfIconПокана РОСА
 • pdfIconПравила за гласуване чрез пълномощник
 • pdfIconОбразец на пълномощно за ОСА
 • pdfIconМатериали по дневния ред
 • pdfIconДоклад на одитния комитет за 2022 г.
 • pdfIconДоклад на ДВИ за 2022 г.
 • pdfIconПрепоръка на одитния комитет
 • pdfIconДекларации одитен комитет


 • 2022 година:

  Костенец-ХХИ АД свиква редовно Общо събрание на акционерите, насрочено за 09.06.2022 г.
  (втора оповестена дата за провеждане на ОСА 24.06.2022 г.)
 • pdfIconПротокол ОСА от 24.06.2022 г. (втора дата)
 • pdfIconПротокол ОСА от 09.06.2022 г. (без кворум)
 • pdfIconПокана РОСА
 • pdfIconПравила за гласуване чрез пълномощник
 • pdfIconОбразец на пълномощно за ОСА
 • pdfIconМатериали по дневния ред
 • pdfIconДоклад на одитния комитет за 2021 г.
 • pdfIconДоклад на ДВИ за 2021 г.
 • pdfIconПрепоръка на одитния комитет
 •  

  Общо събрание на акционерите  

  2020 година:

  Извънредно Общо събрание на акционерите, насрочено за 07.10.2020 г.

 • pdfIconПротокол ОСА от 07.10.2020г.
 • pdfIconПротокол ОСА от 22.09.2020 г. (без кворум)
 • pdfIconПокана ИОСА 22.09.2020г.
 • pdfIconПротокол на СД
 • pdfIconМатериали по дневния ред
 • pdfIconОбразец на пълномощно за ИОСА 22.09.2020г.
 • pdfIconПравила за гласуване чрез пълномощник
 •  

  Общо събрание на акционерите  

  2021 година:

  Редовно Общо събрание на акционерите, проведено за 30.06.2021 г.

 • pdfIconПротокол РОАС от 30.06.2021 г.
 • pdfIconПротокол РОАС от 15.06.2021 г. (без кворум)
 • pdfIconПокана РОСА
 • pdfIconПротокол на СД
 • pdfIconМатериали по дневния ред
 • pdfIconОбразец на пълномощно за ОСА
 • pdfIconОтчет на одитния комитет за 2020 г.
 • pdfIconДоклад на ДВИ за 2020 г.
 • pdfIconПравила за гласуване чрез пълномощник
 • pdfIconДекларация Спас Спасов
 • pdfIconДекларация Аксиния Димова
 • pdfIconДекларация Гергана Георгиева
 •  

  Общо събрание на акционерите  

  2020 година:

  Извънредно Общо събрание на акционерите, насрочено за 07.10.2020 г.

 • pdfIconПротокол ОСА от 07.10.2020г.
 • pdfIconПротокол ОСА от 22.09.2020 г. (без кворум)
 • pdfIconПокана ИОСА 22.09.2020г.
 • pdfIconПротокол на СД
 • pdfIconМатериали по дневния ред
 • pdfIconОбразец на пълномощно за ИОСА 22.09.2020г.
 • pdfIconПравила за гласуване чрез пълномощник
 •  

  2020 година:

  Извънредно Общо събрание на акционерите, насрочено за 29.09.2020 г.

 • pdfIconПротокол ОСА от 29.09.2020 г.
 • pdfIconПротокол ОСА от 14.09.2020 г. (без кворум)
 • pdfIconПокана ИОСА
 • pdfIconПротокол на СД
 • pdfIconМатериали по дневния ред
 • pdfIconОбразец на пълномощно за ОСА
 • pdfIconОтчет на одитния комитет за 2019 г.
 • pdfIconДоклад на ДВИ за 2019 г.
 • pdfIconПравила за гласуване чрез пълномощник


 • Редовно общо събрание на акционерите

 • pdfIconПротокол ОСА от 04.08.2020 г.
 • pdfIconПротокол ОСА от 20.07.2020 г. (без кворум)
 • pdfIconПокана ОСА
 • pdfIconПротокол на СД
 • pdfIconМатериали по дневния ред
 • pdfIconОбразец на пълномощно за ОСА
 • pdfIconОтчет на одитния комитет за 2019 г.
 • pdfIconДоклад на ДВИ за 2019 г.
 •  

  2019 година:

  Редовно общо събрание на акционерите.

 • pdfIconПротокол ОСА 26.06.2019 г.
 • pdfIconПротокол ОСА 12.06.2019 г. (без кворум)

 •  2018 година:

  Редовно общо събрание на акционерите.

 • pdfIconПротокол ОСА 26.07.2018 г.
 • pdfIconПротокол ОСА 12.07.2018 г. (без кворум)


 • pdfIconПокана
 • pdfIconПротокол на СД
 • pdfIconМатериали по дневния ред
 • pdfIconПравила за гласуване чрез пълномощник 
 • pdfIconОбразец на пълномощно за ОСА
 • pdfIconОтчет на Одитния комитет за 2017 г.
 • pdfIconДоклад ДВИ за 2017 г.
 •  2017 година:

  Редовно общо събрание на акционерите, насрочено за 21.06.2017 г.


 • pdfIconПротокол ОСА 21.06.2017 г.
 • pdfIconПротокол ОСА 07.06.2017 г. (без кворум)

 • Редовно общо събрание на акционерите, насрочено за 07.06.2017 г.

 • pdfIconПокана
 • pdfIconПротокол на СД
 • pdfIconПисмени материали
 • pdfIconПравила за гласуване чрез пълномощник 
 • pdfIconОбразец на пълномощно за ОСА
 • pdfIconОтчет на Одитния комитет за 2016 г.
 • pdfIconДоклад ДВИ за 2016 г.
 • pdfIconСтатут (Правила) одитен комитет
 •  2016 година:

  Редовно общо събрание на акционерите, насрочено за 07.06.2016 г.

 • pdfIconПокана
 • pdfIconПротокол на СД
 • pdfIconМатериали по дневния ред
 • pdfIconПравила за гласуване чрез пълномощник 
 • pdfIconОбразец на пълномощно за ОСА
 • pdfIconОтчет на Одитния комитет за 2015 г.
 • pdfIconДоклад ДВИ за 2015 г.
 •  2015 година:

  Протокол от извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 01.09.2015 г.

 • pdfIconПротокол
 • Извънредно общо събрание на акционерите, насрочено за 01.09.2015 г.

 • pdfIconПокана
 • pdfIconПротокол на СД
 • pdfIconМатериали по дневния ред
 • pdfIconПравила за гласуване чрез пълномощник
 • pdfIconОбразец на пълномощно за ИОСА
 • Протокол от редовното общо събрание на акционерите, проведено на 23.06.2015 г.

 • pdfIconПротокол
 • Редовно общо събрание на акционерите, насрочено за 23.06.2015 г.

 • pdfIconПокана
 • pdfIconПротокол на СД
 • pdfIconМатериали по дневния ред
 • pdfIconПравила за гласуване чрез пълномощник
 • pdfIconОбразец на пълномощно за ОСА
 • pdfIconОтчет на одитния комитет за 2014 г.
 • pdfIconДоклад ДВИ за 2014 г.
 • Протокол от извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 24.02.2015 г.

 • pdfIconПротокол
 • Извънредно общо събрание на акционерите, насрочено за 24.02.2015 г.

 • pdfIconПокана
 • pdfIconПротокол на СД
 • pdfIconМатериали по дневния ред
 • pdfIconПравила за гласуване чрез пълномощник
 • pdfIconОбразец на пълномощно за ИОСА
 • pdfIconМотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК
 •  2014 година:

  Протокол от извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 14.10.2014 г.

  Извънредно общо събрание на акционерите, насрочено за 14.10.2014 г.

   

   2013 година:

  Редовно общо събрание на акционерите насрочено за 18.06.2013 г.

   

   Извънредно общо събрание на акционерите проведено на 08.01.2013 г.


  Редовно общо събрание на акционерите

   

  2012 година:

  Извънредно общо събрание на акционерите 24.10.2012 г.


  Извънредно общо събрание на акционерите


  Редовно общо събрание на акционерите

   

  2011 година:

  Редовно общо събрание на акционерите


  Извънредно общо събрание на акционерите проведено на 11.03.2011г.


  Извънредно общо събрание на акционерите проведено на 01.03.2011г.

   

  2010 година:

  Редовно общо събрание на акционерите проведено на 29.06.2010г.

   

  2009 година:

  Извънредно общо събрание на акционерите проведено на 05.11.2009г.


  Редовно общо събрание на акционерите проведено на 29.06.2009г.


  Лице за контакт: Мария Зайкова - "Директор за връзки с инвеститорите"
  моб: 0882 397 161, investor@hhi-bg.com, mariya.zaykova@hhi-bg.com

  Костенец ХХИ АД
  гр. Костенец 2030
  ул. "Съединение" 2

  тел.: 07142/ 21 - 31
  факс: 07142/ 23 - 11
  kosthhi@hhi-bg.eu