За инвеститорите

   Финансови отчети

„Костенец-ХХИ“ АД разкрива специализирана информация или новини на интернет сайта www.infostock.bg, въз основа на сключен договор с „Инфосток“ АД.
2024 Междинни отчети

1-во тримесечие 2024

 • Финансов отчет по МСС
 • Обяснителни бележки и счетоводна политика
 • Междинен отчет за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Приложение № 4 от Наредба № 2 на КФН
 • Допълнителна информация
 • Декларация от отговорните лица
 • Декларация от отговорните лица
 • Информация чл. 7 Регламент 596/2014
 • 2023 одитиран отчет
 • Одитиран годишен финансов отчет за дейността за 2023 г.
 • Одитиран годишен финансов отчет за дейността за 2023 г. по ЕЕЕФ (ESEF)
 • Форми на финансови отчети
 • 2023 Междинни отчети

  4-то тримесечие 2023

 • Финансов отчет по МСС
 • Обяснителни бележки и счетоводна политика
 • Междинен отчет за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Вътрешна информация (Приложение № 4 от Наредба № 2 на КФН)
 • Допълнителна информация
 • Декларация от отговорните лица
 • Декларация от отговорните лица
 • Информация чл. 7 Регламент 596/2014
 • 3-то тримесечие 2023

 • Финансов отчет по МСС
 • Обяснителни бележки и счетоводна политика
 • Междинен отчет за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Вътрешна информация (Приложение № 4 от Наредба № 2 на КФН)
 • Допълнителна информация
 • Декларация от отговорните лица
 • Декларация от отговорните лица
 • Информация чл. 7 Регламент 596/2014
 • 1-во шестмесечие 2023

 • Финансов отчет по МСС
 • Обяснителни бележки и счетоводна политика
 • Междинен отчет за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Вътрешна информация (Приложение № 4 от Наредба № 2 на КФН)
 • Допълнителна информация
 • Декларация от отговорните лица
 • Декларация от отговорните лица
 • Информация чл. 7 Регламент 596/2014
 • 1-во тримесечие 2023

 • Финансов отчет по МСС
 • Обяснителни бележки и счетоводна политика
 • Междинен отчет за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Вътрешна информация (Приложение № 4 от Наредба № 2 на КФН)
 • Допълнителна информация
 • Декларация от отговорните лица
 • Декларация от отговорните лица
 • Информация чл. 7 Регламент 596/2014
 • 2022 Годишен одитиран отчет
 • Одитиран годишен финансов отчет за 2022 г.
 • Одитиран годишен финансов отчет за 2022 г. по ЕЕЕФ (ESEF).
 • Форми на финансови отчети
 • 2022 Междинни отчети

  4-то тримесечие

 • Финансов отчет по МСС
 • Обяснителни бележки и счетоводна политика
 • Междинен отчет за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Вътрешна информация (Приложение № 4 от Наредба № 2 на КФН)
 • Допълнителна информация
 • Декларация от отговорните лица
 • Декларация от отговорните лица
 • Информация чл. 7 Регламент 596/2014
 • 3-то тримесечие

 • Финансов отчет по МСС
 • Обяснителни бележки и счетоводна политика
 • Междинен отчет за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Вътрешна информация (Приложение № 4 от Наредба № 2 на КФН)
 • Допълнителна информация
 • Декларация от отговорните лица
 • Декларация от отговорните лица
 • Информация чл. 7 Регламент 596/2014
 • 1-во шестмесечие

 • Финансов отчет по МСС
 • Обяснителни бележки и счетоводна политика
 • Междинен отчет за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Вътрешна информация (Приложение № 4 от Наредба № 2 на КФН)
 • Допълнителна информация
 • Декларация от отговорните лица
 • Декларация от отговорните лица
 • Информация чл. 7 Регламент 596/2014
 • 1-во тримесечие

 • Финансов отчет по МСС
 • Обяснителни бележки и счетоводна политика
 • Междинен отчет за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Вътрешна информация (Приложение № 4 от Наредба № 2 на КФН)
 • Допълнителна информация
 • Декларация от отговорните лица
 • Декларация от отговорните лица
 • Информация чл. 7 Регламент 596/2014
 • 2021 Годишен одитиран отчет
 • Одитиран годишен финансов отчет за 2021 г.
 • Одитиран годишен финансов отчет за 2021 г. по ЕЕЕФ (ESEF).
 • 2021 Междинни отчети

  4-то тримесечие

 • Финансов отчет по МСС
 • Обяснителни бележки и счетоводна политика
 • Междинен отчет за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Вътрешна информация (Приложение № 4 от Наредба № 2 на КФН)
 • Допълнителна информация
 • Декларация от отговорните лица
 • Декларация от отговорните лица
 • Информация чл. 7 Регламент 596/2014
 • 3-то тримесечие

 • Финансов отчет по МСС
 • Обяснителни бележки и счетоводна политика
 • Междинен отчет за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Вътрешна информация
 • Допълнителна информация
 • Декларация от отговорните лица
 • Декларация от отговорните лица
 • Информация чл. 7 Регламент 596/2014
 • 1-то Шестмесечие

 • Финансов отчет по МСС
 • Обяснителни бележки и счетоводна политика
 • Междинен отчет за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Вътрешна информация
 • Допълнителна информация
 • Декларация от отговорните лица
 • Декларация от отговорните лица
 • Информация чл. 7 Регламент 596/2014
 • 2021 Междинни отчети

  1-во Тримесечие

 • Финансов отчет по МСС
 • Обяснителни бележки и счетоводна политика
 • Междинен отчет за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Вътрешна информация
 • Допълнителна информация
 • Декларация от отговорните лица
 • Декларация от отговорните лица
 • Информация чл. 7 Регламент 596/2014
 • 2020 Годишен одитиран отчет
 • Одитиран годишен финансов отчет
 • Обяснителни бележки и счетоводна политика към одитирания ГФО за 2020 г.
 • Одиторски доклад
 • Годишен доклад за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Декларация корпоративно управление
 • Декларации от отговорните лица
 • Декларация чл. 100н, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК
 • Информация по Приложение 11 към Наредба 2 на КФН
 • Доклад за прилагане на политика за възнаграждения.
  2020 Междинни отчети

  4-то Тримесечие

 • Финансов отчет по МСС
 • Обяснителни бележки и счетоводна политика
 • Междинен отчет за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Вътрешна информация
 • Допълнителна информация
 • Декларация от отговорните лица
 • Декларация от отговорните лица
 • Информация чл. 7 Регламент 596/2014
 • 3-во Тримесечие

 • Финансов отчет по МСС
 • Обяснителни бележки и счетоводна политика
 • Междинен отчет за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Вътрешна информация
 • Допълнителна информация
 • Декларация от отговорните лица
 • Декларация от отговорните лица
 • Информация чл. 7 Регламент 596/2014
 • 1-во Шестмесечие

 • Финансов отчет по МСС
 • Обяснителни бележки и счетоводна политика
 • Междинен отчет за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Вътрешна информация
 • Допълнителна информация
 • Декларация от отговорните лица
 • Декларация от отговорните лица
 • Информация чл. 7 Регламент 596/2014
 • 1-во Тримесечие

 • Финансов отчет по МСС
 • Обяснителни бележки и счетоводна политика
 • Междинен отчет за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Вътрешна информация
 • Допълнителна информация
 • Декларация от отговорните лица
 • Декларация от отговорните лица
  2019 Годишен одитиран отчет
 • Одитиран годишен финансов отчет
 • Обяснителни бележки и счетоводна политика към одитирания ГФО за 2019 г.
 • Одиторски доклад
 • Годишен доклад за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Декларация корпоративно управление
 • Декларации от отговорните лица
 • Декларация чл. 100н, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК
 • Информация по Приложение 11 към Наредба 2 на КФН
 • Доклад за прилагане на политика за възнаграждения.
 • Обяснителна записка към одитиран ГФО за 2019 г.
 • Акт за назначаване на регистриран одитор
 • Декларация съгласие регистриран одитор
  2019 Междинни отчети

  1-во Тримесечие

 • Финансов отчет по МСС
 • Обяснителни бележки и счетоводна политика
 • Междинен отчет за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Вътрешна информация
 • Допълнителна информация
 • Декларация от отговорните лица
 • Декларация от отговорните лица
 • Информация чл. 7 Регламент 596/2014

  2-ро Тримесечие

 • Финансов отчет по МСС
 • Обяснителни бележки и счетоводна политика
 • Междинен отчет за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Вътрешна информация
 • Допълнителна информация
 • Декларация от отговорните лица
 • Декларация от отговорните лица
 • Информация чл. 7 Регламент 596/2014
 • 3-ро Тримесечие

 • Финансов отчет по МСС
 • Обяснителни бележки и счетоводна политика
 • Междинен отчет за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Вътрешна информация
 • Допълнителна информация
 • Декларация от отговорните лица
 • Декларация от отговорните лица
 • Информация чл. 7 Регламент 596/2014
 • 4-ро Тримесечие

 • Финансов отчет по МСС
 • Обяснителни бележки и счетоводна политика
 • Междинен отчет за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Вътрешна информация
 • Допълнителна информация
 • Декларация от отговорните лица
 • Декларация от отговорните лица
 • Информация чл. 7 Регламент 596/2014
 • 2018 Годишен одитиран отчет
 • Одитиран годишен финансов отчет/a>
 • Обяснителни бележки и счетоводна политика към одитирания ГФО за 2018 г.
 • Одиторски доклад
 • Годишен доклад за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Декларация корпоративно управление
 • Декларации от отговорните лица
 • Декларация чл. 100н, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК
 • Информация по Приложение 11 към Наредба 2 на КФН
 • Доклад за прилагане на политика за възнаграждения
  2018 Междинни отчети

  1-во Тримесечие

 • Финансов отчет по МСС
 • Обяснителни бележки и счетоводна политика
 • Междинен отчет за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Вътрешна информация
 • Допълнителна информация
 • Декларация от отговорните лица
 • Декларация от отговорните лица
 • Информация чл. 7 Регламент 596/2014

  2-ро Тримесечие

 • Финансов отчет по МСС
 • Обяснителни бележки и счетоводна политика
 • Междинен отчет за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Вътрешна информация
 • Допълнителна информация
 • Декларация от отговорните лица
 • Декларация от отговорните лица
 • Информация чл. 7 Регламент 596/2014
 • 3-то Тримесечие

 • Финансов отчет по МСС
 • Обяснителни бележки и счетоводна политика
 • Междинен отчет за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Вътрешна информация
 • Допълнителна информация
 • Декларация от отговорните лица
 • Декларация от отговорните лица
 • Информация чл. 7 Регламент 596/2014
 • 4-то Тримесечие

 • Финансов отчет по МСС
 • Обяснителни бележки и счетоводна политика
 • Междинен отчет за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Вътрешна информация
 • Допълнителна информация
 • Декларация от отговорните лица
 • Декларация от отговорните лица
 • Информация чл. 7 Регламент 596/2014
 • 2017 Годишен одитиран отчет
 • Одитиран годишен финансов отчет
 • Обяснителни бележки и счетоводна политика към одитирания ГФО за 2016 г.
 • Одиторски доклад
 • Годишен доклад за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Декларация корпоративно управление
 • Декларации от отговорните лица
 • Декларация чл. 100н, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК
 • Информация по Приложение 11 към Наредба 2 на КФН
 • Доклад за прилагане на политика за възнаграждения
  2017 Междинни отчети

  4-то Тримесечие

 • Финансов отчет по МСС
 • Обяснителни бележки и счетоводна политика
 • Междинен отчет за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Вътрешна информация
 • Допълнителна информация
 • Декларация от отговорните лица
 • Декларация от отговорните лица
 • Информация чл. 7 Регламент 596/2014
 • 3-то Тримесечие

 • Финансов отчет по МСС
 • Обяснителни бележки и счетоводна политика
 • Междинен отчет за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Вътрешна информация
 • Допълнителна информация
 • Декларация от отговорните лица
 • Декларация от отговорните лица
 • Информация чл. 7 Регламент 596/2014
 • 2-ро Тримесечие

 • Финансов отчет по МСС
 • Обяснителни бележки и счетоводна политика
 • Междинен отчет за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Вътрешна информация
 • Допълнителна информация
 • Декларация от отговорните лица
 • Декларация от отговорните лица
 • Информация чл. 7 Регламент 596/2014
 • 1-во Тримесечие

 • Финансов отчет по МСС
 • Обяснителни бележки и счетоводна политика
 • Междинен отчет за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Вътрешна информация
 • Допълнителна информация
 • Декларации от отговорните лица
 • Информация чл. 7 Регламент 596/2014
 • 2016 Годишен одитиран отчет
 • Одитиран годишен финансов отчет
 • Обяснителни бележки и счетоводна политика към одитирания ГФО за 2016 г.
 • Одиторски доклад
 • Годишен доклад за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Декларация корпоративно управление
 • Декларации от отговорните лица
 • Декларация чл. 100н, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК
 • Информация по Приложение 11 към Наредба 2 на КФН
 • Доклад за прилагане на политика за възнаграждения
  2016 Междинни отчети

  4-то Тримесечие

 • Финансов отчет по МСС
 • Пояснителни бележки
 • Междинен отчет за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Вътрешна информация
 • Допълнителна информация
 • Декларация Костадин Косев
 • Декларация Тотка Николова
 • Информация чл. 7 Регламент 596/2014
 • 3-то Тримесечие

 • Финансов отчет по МСС
 • Пояснителни бележки
 • Междинен отчет за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Вътрешна информация
 • Допълнителна информация
 • Декларации
 • Информация чл. 7 Регламент 596/2014
 • 2-ро Тримесечие

 • Финансов отчет по МСС
 • Счетоводна политика и обяснителни бележки
 • Междинен отчет за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Вътрешна информация
 • Допълнителна информация
 • Декларация от Костадин Косев
 • Декларация от Тотка Николова
 • 1-во Тримесечие

 • Финансов отчет по МСС
 • Счетоводна политика и обяснителни бележки
 • Междинен отчет за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Вътрешна информация
 • Допълнителна информация
 • Декларации от отговорните лица
 • 2015 Годишен одитиран отчет
 • Одитиран годишен финансов отчет
 • Обяснителни бележки и счетоводна политика към одитирания ГФО за 2015 г.
 • Одиторски доклад
 • Годишен доклад за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Програма добро корпоративно управление
 • Декларации от отговорните лица
 • Информация по Приложение 11 към Наредба 2 на КФН
 • Доклад за прилагане на политика за възнаграждения
  2015 Междинни отчети

  4-то Тримесечие

 • Финансов отчет по МСС
 • Счетоводна политика и обяснителни бележки
 • Междинен отчет за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Вътрешна информация
 • Допълнителна информация
 • Декларации от отговорните лица
 • 3-то Тримесечие

 • Междинен финансов отчет
 • Междинен отчет за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Вътрешна информация
 • Допълнителна информация
 • Декларации от отговорните лица
 • 2-ро Тримесечие

 • Междинен финансов отчет
 • Междинен отчет за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Вътрешна информация
 • Допълнителна информация
 • Декларации от отговорните лица
 • 1-во Тримесечие

 • Консолидиран междинен финансов отчет
 • Консолидиран междинен отчет за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Декларации от отговорните лица
 • 1-во Тримесечие

 • Междинен финансов отчет
 • Междинен отчет за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Вътрешна информация
 • Допълнителна информация
 • Декларации от отговорните лица
 • 2014 Консолидиран годишен одитиран отчет
 • Консолидиран годишен одитиран финансов отчет
 • Одиторски доклад
 • Консолидиран годишен доклад за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Декларации от отговорните лица
 • 2014 Годишен одитиран отчет
 • Одитиран годишен финансов отчет
 • Одиторски доклад
 • Годишен доклад за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Програма добро корпоративно управление
 • Декларации от отговорните лица
 • Информация по Приложение 11 към Наредба №2 на КФН
 • Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията
  2014 Междинни отчети

  4-то Тримесечие

 • Консолидиран междинен финансов отчет
 • Консолидиран междинен отчет за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Декларации от отговорните лица
 • 4-то Тримесечие

 • Междинен финансов отчет
 • Междинен отчет за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Вътрешна информация
 • Допълнителна информация
 • Декларации от отговорните лица
 • 3-то Тримесечие

 • Междинен финансов отчет
 • Междинен отчет за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Вътрешна информация
 • Допълнителна информация
 • Декларации от отговорните лица
 • 2-ро Тримесечие

 • Междинен финансов отчет
 • Междинен отчет за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Вътрешна информация
 • Допълнителна информация
 • Декларации от отговорните лица
 • 1-во Тримесечие

 • Консолидиран междинен финансов отчет
 • Консолидиран междинен доклад за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Декларации от отговорните лица

  1-во Тримесечие

 • Междинен финансов отчет
 • Междинен отчет за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Вътрешна информация
 • Допълнителна информация
 • Декларации от отговорните лица
 • 2013 Консолидиран годишен одитиран отчет
 • Консолидиран годишен одитиран финансов отчет
 • Одиторски доклад
 • Консолидиран годишен доклад за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Декларации от отговорните лица
 • 2013 Годишен одитиран отчет
 • Одитиран Годишен финансов отчет
 • Одиторски доклад
 • Годишен доклад за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Програма добро корпоративно управление
 • Декларации от отговорните лица
 • Информация по Приложение 11 към Наредба №2 на КФН
 • Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на НС и УС

  4-то Тримесечие

 • Консолидиран междинен финансов отчет
 • Консолидиран междинен доклад за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Декларации от отговорните лица

  4-то Тримесечие

 • Междинен финансов отчет
 • Междинен отчет за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Вътрешна информация
 • Допълнителна информация
 • Декларации от отговорните лица

 • 3-то Тримесечие

 • Консолидиран междинен финансов отчет
 • Консолидиран междинен доклад за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Декларации от отговорните лица

  3-то Тримесечие

 • Междинен финансов отчет
 • Междинен отчет за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Вътрешна информация
 • Допълнителна информация
 • Декларации от отговорните лица

 • 2-ро Тримесечие

 • Междинен финансов отчет
 • Междинен отчет за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Вътрешна информация
 • Допълнителна информация
 • Декларации от отговорните лица

 • 1-во Тримесечие

 • Междинен финансов отчет
 • Междинен отчет за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Вътрешна информация
 • Допълнителна информация
 • Декларации от отговорните лица
 • 2012 Годишен одитиран отчет
 • Одитиран Годишен финансов отчет
 • Одиторски доклад
 • Годишен доклад за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Програма добро корпоративно управление
 • Декларации от отговорните лица

 • 2012 Междинни отчети

  4-то Тримесечие

 • Междинен финансов отчет
 • Междинен отчет за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Вътрешна информация
 • Допълнителна информация
 • Декларации от отговорните лица

 • 3-то Тримесечие

 • Междинен финансов отчет
 • Междинен отчет за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Вътрешна информация
 • Допълнителна информация
 • Декларации от отговорните лица

 • 2-ро Тримесечие

 • Междинен финансов отчет
 • Междинен отчет за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Вътрешна информация
 • Допълнителна информация
 • Декларации от отговорните лица

 • 1-во Тримесечие

 • Междинен финансов отчет
 • Междинен отчет за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Вътрешна информация
 • Допълнителна информация
 • Декларации от отговорните лица
 •  

  2011 Годишен одитиран отчет
 • Одитиран Годишен финансов отчет
 • Одиторски доклад
 • Годишен доклад за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Програма добро корпоративно управление
 • Декларации от отговорните лица

 • 2011 Междинни отчети

  4-то Тримесечие

 • Междинен финансов отчет
 • Междинен отчет за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Вътрешна информация
 • Допълнителна информация
 • Декларации от отговорните лица

 • 3-то Тримесечие

 • Междинен финансов отчет
 • Междинен отчет за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Вътрешна информация
 • Допълнителна информация
 • Декларации от отговорните лица

 • 2-ро Тримесечие

 • Междинен финансов отчет
 • Междинен отчет за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Вътрешна информация
 • Допълнителна информация
 • Декларации от отговорните лица

 • 1-во Тримесечие

 • Междинен финансов отчет
 • Междинен отчет за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Вътрешна информация
 • Допълнителна информация
 • Декларации от отговорните лица
 •  

  2010 Годишен одитиран отчет
 • Одитиран Годишен финансов отчет
 • Одиторски доклад
 • Годишен отчет за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Програма добро корпоративно управление
 • Декларации от отговорните лица

 • 2010 Междинни отчети

  4-то Тримесечие

 • Междинен финансов отчет
 • Междинен отчет за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Вътрешна информация
 • Допълнителна информация
 • Декларации от отговорните лица

 • 3-то Тримесечие

 • Междинен финансов отчет
 • Междинен отчет за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Вътрешна информация
 • Допълнителна информация
 • Декларации от отговорните лица

 • 2-ро Тримесечие

 • Междинен финансов отчет
 • Междинен отчет за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Вътрешна информация
 • Допълнителна информация
 • Декларации от отговорните лица

 • 1-во Тримесечие

 • Междинен финансов отчет
 • Междинен отчет за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Вътрешна информация
 • Допълнителна информация
 • Декларации от отговорните лица
 •  

  2009 Годишен одитиран отчет
 • Одитиран Годишен финансов отчет
 • Одиторски доклад
 • Годишен отчет за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Програма добро корпоративно управление
 • Декларации от отговорните лица
 •  

  2009 Междинни отчети

  4-то Тримесечие

 • Междинен финансов отчет
 • Междинен отчет за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Вътрешна информация
 • Допълнителна информация
 • Декларации от отговорните лица

 • 3-то Тримесечие

 • Междинен финансов отчет
 • Междинен отчет за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Вътрешна информация
 • Допълнителна информация
 • Декларации от отговорните лица

 • 2-ро Тримесечие

 • Междинен финансов отчет
 • Междинен отчет за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Вътрешна информация
 • Допълнителна информация
 • Декларации от отговорните лица

 • 1-во Тримесечие

 • Междинен финансов отчет
 • Междинен отчет за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Вътрешна информация
 • Допълнителна информация
 • Декларации от отговорните лица
 •  

  2008 Годишен одитиран отчет
 • Одитиран Годишен финансов отчет
 • Одиторски доклад
 • Годишен отчет за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Програма добро корпоративно управление
 • Декларации от отговорните лица
 •  

  2008 Междинни отчети

  4-то Тримесечие

 • Междинен финансов отчет
 • Междинен отчет за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Вътрешна информация
 • Допълнителна информация
 • Декларации от отговорните лица

 • 3-то Тримесечие

 • Междинен финансов отчет
 • Междинен отчет за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Вътрешна информация
 • Допълнителна информация
 • Декларации от отговорните лица

 • 2-ро Тримесечие

 • Междинен финансов отчет
 • Междинен отчет за дейността
 • Форми на финансови отчети
 • Декларации от отговорните лица

 • 1-во Тримесечие

 • Междинен финансов отчет
 • Междинен отчет за дейността
 • Форми на финансови отчети
 •  


  Лице за контакт: Мария Зайкова - "Директор за връзки с инвеститорите"
  моб: 0882 397 161, investor@hhi-bg.com, mariya.zaykova@hhi-bg.com

  Костенец ХХИ АД
  гр. Костенец 2030
  ул. "Съединение" 2

  тел.: 07142/ 21 - 31
  факс: 07142/ 23 - 11
  kosthhi@hhi-bg.eu