За предприятието

История

   

Историята на “КОСТЕНЕЦ – ХХИ” АД започва през 1902 г., когато се полагат основите на малка фабрика за мукава от белгиеца Тахойер и българина Мулешков. През 1903 г. фабриката става собственост на швейцарците Жак Вегели и Жак Брюнер, които създават акционерно дружество „Марица”. До 1947 година предприятието поддържа своя успех въпреки войните. През същата година фабриката е национализирана и получава ново име – „Васил Коларов”. Производството нараства близо два пъти, усвояват се нови асортименти и производства. Подобрява се материално-техническата база чрез реконструкции и модернизации.
През 60-те години усвоява ново производство на крепирана хартия. За първи път в България във фабриката в гр. Костенец се произвеждат тоалетна хартия, натронови лепенки и др. Периода 70-те – 90-те години се определя от мащабното разширение на дружеството, включващо монтиране на две „Янки” машини за производство на едностранно гладки целулозни хартии. През 1986 година е достигнат пълен производствен капацитет, изразяващ се в производство сумарно на 38 000 тона хартии и 12 000 тона стокова дървесинна маса. Периодът след 90-те години е труден вследствие политическите промени и големите сътресения в България. През периода 1991 – 1994 г. дружеството добива статут на акционерно дружество с наименование „Костенец – хартия и хартиени изделия” и вследствие снижената производителност изпада в тежко финансово състояние.
През 1997 година, КОСТЕНЕЦ – ХХИ АД вече е дружество със 100% частен капитал. В експлоатация остават машина за производство на хартия „Фойт” в цех № 1 с основен асортимент производство на „флутинг” и БП-71 в цех № 2, преориентирана на 80% от капацитетните си възможности за производство на санитарно-хигиенни хартии.
   През 2006 г. дружеството е поръчало нова 3та машина за производство на хартия, както и инсталация за комбинирано производство на енергия, които да бъдат инсталирани през 2007 г., но се сблъсква с управленски проблеми и изпада във финансови затруднения. През периода 2008 - 2010 фабриката работи с няколко дълги спирания на производството, причинени от липса на оборотен капитал и в същото време инвестициите са завършени.
   В края на 2010 г. група от нови собственици, подкрепена от кредиторите придобива мажоритарен дял от акциите в дружеството. Производството на хартия беше рестартирано през март-април 2011.

Костенец ХХИ АД
гр. Костенец 2030
ул. "Съединение" 2

тел.: 07142/ 21 - 31
факс: 07142/ 23 - 11
kosthhi@hhi-bg.eu