За предприятието

    Инвестиции

   От началото на 2012 г. модернизираните съоръжения на фирмата  постепенно увеличават производствения капацитет, заедно с диверсификацията на продуктовата гама. Това дава възможност да се увеличи броя на клиентите и пазарно присъствие на компанията. Целта е да се достигне нивото на най-големият производител на тишу хартия  в региона.
Стратегията за развитие на настоящото управление е да се отговори на изискванията на клиентите чрез нови видове хартия, с нови качествени характеристики, съобразени с  изисквания на потребителите. Управлението на фирмата също така има за цел прилагането на редица мерки с цел намаляване на разходите и по-специално за подобряване на енергийната ефективност, както и въвеждане на мерки за ограничаване на загубите на влакна.

Костенец ХХИ АД
гр. Костенец 2030
ул. "Съединение" 2

тел.: 07142/ 21 - 31
факс: 07142/ 23 - 11
kosthhi@hhi-bg.eu