За предприятието

Производствен капацитет

От началото на 2012 г. модернизираните съоръжения на фирмата  постепенно увеличават производствения капацитет, заедно с диверсификацията на продуктовата гама. Това дава възможност да се увеличи броя на клиентите и пазарно присъствие на компанията. Целта е да се достигне нивото на най-големият производител на тишу хартия  в региона.

Стратегията за развитие на настоящото управление е да се отговори на изискванията на клиентите чрез нови видове хартия, с нови качествени характеристики, съобразени с  изисквания на потребителите. Управлението на фирмата също така има за цел прилагането на редица мерки с цел намаляване на разходите и по-специално за подобряване на енергийната ефективност, както и въвеждане на мерки за ограничаване на загубите на влакна.

Костенец-ХХИ АД разполага със следното основно производствено оборудване:


 1. Хартиена Машина 1 (PM1)
Производител Voith
Пускане в експлоатация 1931
Хартия клас Флутинг от рециклирана хартия
Диапазон на основно тегло, гр/м2 80-220
Ширина на платното, см 218
Максимална скорост м/мин 100
Максимално производство т/д 30
Годишно нетно производство, т/г > 8 000
Ситова част Дълго сито
Пресова част 3 преси
Каландър Да
Сушене  Да
Мостов кран Да
Нагоре

 1. Хартиена машина 2 (PM2)
Производител Andritz & USSR
Пускане в експлоатация 1980 и реконструирана 1988
Хартия клас MG хартия и 1 слойна тишу хартия
Диапазон на основно тегло, г/м2 25-70 за MG
17-40 за тишу
Ширина на платното, см 420
Максимална скорост м/мин 450
Максимално производство  т/д  55 тона за MG
35 тона за тишу
Годишно нетно производство,  т/г 15 000 тона за  MG
9 000 тона за тишу
Ситова част Дълго сито
Пресова част 3 преси
Каландър >Не
Изсушаване Изсушаващи цилиндри + Yankee
Мостов кран< Да, съвместен за  PM 2 и PM 3
Източник на пара 2011 Когенерационна инсталация

Ръководството на компанията изпълни комплекс от допълнително модернизиране на съществуващите съоръжения през 2012 г. с цел да се подобри качеството на продуктите, да се намалят преките производствени разходи, което ще доведе до подобряване на рентабилността.

Извършени са следните инвестиции при реконструкцията на машина РМ2:
 • подмяна на наката;
 • подмяна на ролапарат;
 • подмяна на опаковъчната машина и транспортната система.
Извършената реконструкция и модернизация на РМ2 цели редуциране на технологичния брак на машината, което от своя страна ще доведе до значителна оптимизация на разходите за производство, както на рециклирани тишу хартии, така и на гладки опаковъчни хартии. Новият ролапарат обслужва и машина РМ3, което позволи да се увеличи производителността й при производство на еднослойни хартии.

Нагоре

 1. Хартиена машина 3 (PM3)
Производител OverMeccanica
Стартиране 2009 (само за тестове). Производството започва през Април 2011
Хартия клас Тишу 1-3 слоя
Диапазон на основното тегло, g/m2 15-35
Ширина на платното, см 275
Максимална скорост м/мин 1800
Максимално производство т/д 60-90 t/24 ч
Годишно нетно производство , т/г 15-24 г/м2 = 20 - 27000 т/г
Ситова част Crescent former
Пресова част Преса с блинд отвори и всмукателна преса
Каландър Ролапарат с календър
Изсушаване Газов калпак и янки цилиндър
Мостов кран Да, съвместно за  PM 2 и PM 3
Източник на пара Когенерационна инсталация
Газ (за горелките на калпака) 100-120 Nm3/t

Достигането на максималния капацитет на новата машина РМ3 в края на 2012 г., заедно с нарасналите възможности на пазара през 2011 г., доведе до рязко увеличаване на производството, като по този начин се използват рационално създадените положителни тенденции в търсенето на вътрешния и международния пазари за различни  крайни продукти.

Нагоре


  Автоматична газо-разпределителна станция (АГРС ) и газопровод

  Description: AGRS

  Автоматична газо-разпределителна станция (АГРС ) и газопровод за индустриална газификация с обща дължина на трасето 12 093 м, осигуряващ минимум 52 милиона нормални кубични метра природен газ годишно. Оборудването е произведено през 2011 г. от Фиорентини, Италия.

Нагоре

  Газова когенерационна инсталация - Centrax Ltd. – 2011 г .

  С цел осигуряване на устойчивост и независимост спрямо цени и доставки на електрическа енергия и постигане на допълнителна енергийна ефективност, дружеството е  изградило газова когенерационна инсталация от две работещи независимо една от друга паралелни системи, състоящи се от газови турбини и котли-утилизатори (2 x 3,78 MWe максимална електрическа мощност и 2 котела x 15 тона пара/час). Всяка линия има следните спецификации:

Параметър Мерни единици
Мощност ISO 3.789 kW
Производство на пара (unfired) ~ 15 t/h
Диапазон на напрежение на генератора 6,1 kV

С цел да се намалят разходите мениджмънта реши да изведе от експлоатация и да премахне от производствената площадка на Костенец-ХХИ "АД единият газо- турбинен генераторен комплект Centrax CX501-KB5. Същият никога не е бил в редовна експлоатация, а е бил изграден само за резерва. Газова горелка беше инсталирана на втория котел, за да се използва като резервен топлинен капацитет, когато е необходимо.

Нагоре

Костенец ХХИ АД
гр. Костенец 2030
ул. "Съединение" 2

тел.: 07142/ 21 - 31
факс: 07142/ 23 - 11
kosthhi@hhi-bg.eu